Powiększ czcionkę Rozmiar domyślny Pomniejsz czcionkę Włącz wysoki kontrast Wyłącz wysoki kontrast
Pomoc

W celu osiągnięcia lepszej jakości pomniejszenia/powiększenia strony

używaj kombinacji klawiszy:

CTRL +

CTRL -

CTRL 0

(obsługiwane przez większość aktualnych przeglądarek)

WUP NA SKRÓTY

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (art.20 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity Dz.U. 2013. 674, z późn. zm.).

Procedura uzyskania wpisu do ewidencji

 

  • Instytucja składa do wojewódzkiego urzędu pracy wniosek wraz z dokumentami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U Nr 236, poz. 2365 z późn. zm.)
  • Rejestracja dokonywana jest w województwie właściwym ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej

 

Rozporządzenie z 2004r.(Dz.U. Nr 236,poz. 2365)

Rozporządzenie z 2010r.(Dz.U. Nr 241,poz.1620)

Rozporządzenie z 2012r.(Dz.U. 2012, poz.1535)

Kontynuacja działalności - aktualizacja 2014

Kody obszarów szkolenia

MP i PS - Sposób potwierdzania aktualności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

Instrukcja wypełniania "Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych" i jego aktualizacji

 

  • Aby wypełnić:
  • wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
  • dokonać aktualizacji danych zawartych w rejestrze

należy kliknąć w banner


Dodatkowe informacje dotyczące rejestru instytucji szkoleniowych można uzyskać
w Wydziale ds. Agencji Zatrudnienia, Łódź, ul. Wólczańska 49, budynek B pok. 0.18,
tel. (42) 663 02 64 Jadwiga Ososińska oraz tel. (42) 663 02 69 Beata Święcicka.

 

23 listopad 2014