Powiększ czcionkę Rozmiar domyślny Pomniejsz czcionkę Włącz wysoki kontrast Wyłącz wysoki kontrast
Pomoc

W celu osiągnięcia lepszej jakości pomniejszenia/powiększenia strony

używaj kombinacji klawiszy:

CTRL +

CTRL -

CTRL 0

(obsługiwane przez większość aktualnych przeglądarek)

WUP NA SKRÓTY

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

 1. pośrednictwa pracy,
 2. doradztwa personalnego,
 3. poradnictwa zawodowego,
 4. pracy tymczasowej

i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, zwanego dalej „rejestrem”.

Wykaz agencji zatrudnienia www.kraz.praca.gov.pl

 

 1. Informacja dla osób korzystających z usług agencji zatrudnienia. więcej informacji...
 2. Informacja dla podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestr agencji zatrudnienia. więcej informacji...
 3. Informacja dla podmiotu zagranicznego zamierzającego świadczyć usługi na terytorium RP. więcej informacji...
 4. Wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia. więcej informacji...
 5. Akty prawne dotyczące prowadzenia agencji zatrudnienia. więcej informacji...
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2010r. Nr 82, poz. 537 z późn. zm) do pobrania
 7. Informacje z działalności agencji zatrudnienia za lata ubiegłe. więcej informacji...
 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania agencji zatrudnienia. więcej informacji...
 9. Informacja o działalności agencji zatrudnienia za rok 2013. więcej informacji...
 10. Kontrola działalności agencji zatrudnienia. więcej informacji...

Dodatkowe informacje dotyczące rejestru agencji zatrudnienia można uzyskać
w Wydziale ds. Agencji Zatrudnienia, Łódź, ul. Wólczańska 49, budynek B pok. 0.18,
tel. (42) 663 02 69 Hanna Wasiak.


 

Bezpieczne wyjazdy do pracy - poradnik

 

Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia

 

INFORMACJA

Dot. agencji zatrudnienia
W Wielkiej Brytanii istnieje system licencjonowania pośredników pracy obowiązujący wszystkich dostawców siły roboczej, nawet pośredników nie mających siedziby w Wielkiej Brytanii , którzy zapewniają pracowników na teren tego kraju. Zgodnie z brytyjskim ustawodawstwem obowiązek posiadania zezwolenia obejmuje następujące sektory: rolnictwo, leśnictwo komercyjne, ogrodnictwo, przetwórstwo rybne, zbieranie owoców morza, hodowla bydła mlecznego, pakowanie i przetwórstwo. System zezwoleń dotyczy tych pośredników, którzy zapewniają pracowników innym podmiotom, niezależnie od tego czy jest to praca o tymczasowym czy stałym. Obejmuje także te podmioty, które korzystają z pracowników w celu świadczenia usług.
Jednocześnie wprowadzony został katalog przestępstw i surowych kar z tytułu nieprzestrzegania tych przepisów.

Zezwolenia do prowadzenia ww. działalności wydawane są przez rządową agencję:
Gangmasters Licensing Authority
PO Box 8538, Nottingham, NG8 9AF
Bliższe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej: www.gla.gov.uk

 

26 październik 2014